Български | English
Начало » Услуги » Популяризиране на проекта
За нас
Продукти
Услуги
Уеб дизайн

Популяризиране на сайта

Ние разделяме процеса на популяризиране на Вашия проект на две части:
1. Популяризиране в рамките на бюджета на проекта
2. Бюджетна реклама

Популяризирането в рамките на бюджета включва:

  • Оптимизиране на сайта към търсещите системи и регистрирането му в основни търсачки в Интернет.

В рамките на дадения етап ние провеждаме анализ на ключовите думи, задавани от потенциални посетители на Вашия сайт в Интернет. Провеждаме анализ на най-често търсените думи и избираме най-често направените запитвания, съответстващи на Вашия бизнес, след което оптимизираме програмния код и текстовете на сайта, с оглед на тези ключови думи. Резултат от работата на този етап ще бъде високата релевантност на сайта към въпросите на потребителите и търсещите системи в Интернет.

  • Анонсиране на проекта

В рамките на дадения етап от работата ние регистрираме Вашия сайт в най-посещаваните търсещи машини ( търсачки ) директории и каталози в интернет. Изучаваме тематичните ресурси, които имат отношение към Вашия бизнес (специализирани каталози, браншови портали, тематични дъски с обяви и др.) и регистрираме Вашия сайт в тях. Освен това изучаваме интернет-ресурсите на Вашите потенциални партньори и се договаряме с тях за обмяна на препратки или поместване на информация за Вашата компания. Ние анонсираме Вашия проект в специализираните информационни издания, като изпращаме press-release и новини от Вашата компания.


Бюджетна реклама.

Един-два месеца след приключване на работа върху Вашия проект, препоръчваме на възложителя да проведе рекламна бюджетна кампания.
В рамките на бюджетното популяризиране на Вашия сайт ние:

  • Разработваме стратегия за рекламна кампания;
  • Планираме методи за реклама, съответстващи на избраната стратегия;
  • Избираме места за поместване на рекламите;
  • Разработваме рекламни носители;
  • Публикуваме рекламите на избраните места;
  • Анализираме ефективността на хода на рекламната кампания и при необходимост извършваме корекции ;

Подготвяме отчети за резултатиге от рекламната кампания.

Новини
В сайта на 'www.ibuy.bg ' можете да намерите и закупите електроника по избор. Стоката е нов внос и на достъпни цени. В ...Още