Български | English
Начало » Услуги » Оптимизация
За нас
Продукти
Услуги
Уеб дизайн

Търсещи машини (търсачки) и каталози (директории)
анализ на възможностите за повишаване на позицията на уеб сайт-а

Повишаване на позицията на сайта в търсещите системи (търсачки) и каталози (директории) - анализ на възможностите

Регистрацията на сайта в търсещите машини и каталози е необходиме условие за постигане на ефективно взаимодействие с целевите аудитории. Търсещите системи, рейтингите и каталозите са основен канал, по който новите посетители попадат на сайта; за много отрасли посетителите, попаднали от търсещите системи (изключая каталозите и рейтингите), формират над 70% от общия трафик на сайта.

Очевидно е, че човек, избиращ един или друг продукт или услуга в Интернет, първо ще се обърне към търсещите машини. Известно, че болшинството потребители разглеждат най-много първите 2-3 страници с резултати от търсенето; затова началната позиция на сайта в търсещите системи и каталози е критично важна от гледна точка на маркетинговата ефективност на компанията. При това ефектът от успешната регистрация в търсещите системи има дългосрочен характер.

 Въпреки това правилната регистрация, осигуряваща достигане на по-високи позиции е много тънка и не винаги еднозначно формализируема процедура. За провеждането и е необходимо в частност да се отчитат такива елементи, като съответствие на ключови думи с интересите на целевата аудитория, индекс на цитирането, релевантност на търсенето и др.

Компания “Интерфейс” има богат опит в провеждането на такъв тип изследователски работи, а също и мероприятия по ефективната регистрация на различни сайтове в търсещите системи и каталози, което позволява на нашите клиенти да достигнат призово място по желаните ключови думи и фрази.

Ние ще проведем по-подробно изследване, което ще позволи определянето на най-ефективните методи за постигане на високи позиции в търсещите системи и ще предоставим конкретни препоръки по доработването на сайта, повишаване индекса на цитиране, популяризиране в световните, националните и специализираните търсещи системи и каталози.

Работа по оптимизиране може да бъде проведена както за съществуващ вече сайт, така и за създаване и разработване на интернет проект.

Новини
В сайта на 'www.ibuy.bg ' можете да намерите и закупите електроника по избор. Стоката е нов внос и на достъпни цени. В ...Още