Български | English
Начало » Услуги » Одит
За нас
Продукти
Услуги
Уеб дизайн
Одит
Уеб сайтове
Проверката и анализът на приложението са многоаспектни. Някои от елементите, които обхващат са:
  • Оценка на структурата – как е организирано съдържанието на сайта, улеснена ли е ориентацията в предоставените онлайн сведения и т.н.
  • Тестване на ползваемостта – дали достъпът до конкретна информация или функционалност е облекчен и с минимален брой действия от страна на потребителите, какво е разположението на обектите, спазен ли е приоритета им и т.н.
  • Анализ на дизайна - налични ли са визуални акценти, които да подсказват потребителската логика на разглеждане, спазени ли са съвременните уеб изисквания в оформлението и т.н.
  • Преглед на съдържанието – откриване на празни, непълни, неактуализирани секции по сайта и др.
  • Позициониране в търсещите машини – изследване до каква степен приложението е оптимизирано за предно позициониране, какъв е рейтингът му, как се индексира и т.н.
  • Интернет популярност – оценка на използваните средства за онлайн реклама и на регистрацията на сайта в портали, директории и др.
  • Технически и качествен анализ – преглед на софтуерните и технологични особености на приложението, посочване на нефункциониращи елементи и други неизправности, проверка за разлики във визията на сайта през различни браузъри и т.н.

Одитът е съобразен със спецификите на конкретния случай и открива възможности за цялостното усъвършенстване на приложението. Извършването му е неразделна част от всички наши кампании по интернет маркетинг.
Новини
В сайта на 'www.ibuy.bg ' можете да намерите и закупите електроника по избор. Стоката е нов внос и на достъпни цени. В ...Още