Български | English
Начало » Услуги » Анализ
За нас
Продукти
Услуги
Уеб дизайн
Анализ, Маркетингови проучвания и разработване концепция на проекта

Работата, които извършваме на етап маркетингови проучвания на проекта определят неговата концепция.
Реализирането на успешен проект е невъзмoжно ако не си осъществят следните стъпки:
•    Анализ на целите и задачите;
•    Одит на съществуващите Ваши интернет проекти;
•    Анализ на Вашия отрасъл в Интернет;
•    Анализ на конкурентите;
•    Анализ на целевата аудитория;
•    Анализ на бизнес-процесите във Вашата компания;


По време на маркетинговите изследвания при създаването нa сайта мениджърът на проекта ще подпомогне определянето на допълнителните функции и съответните раздели на Вашия сайт:
•    Ще проведе анализ на целите, които стоят пред сайта и ще даде оценка на тяхната достижимост;
•    Ще анализира сайтове на конкурентите на Вашата компания, ще оцени най-успешните раздели на тези сайтове;
•    Ще анализира основните бизнес-процеси и маркетинговата политика на Вашата компания;


Заедно с Вашите мениджъри ще анализира нуждите на целевата аудитория на сайта [ потенциални клиенти, дилъри, партньори и други ]

Резултатът от работата ще бъде описан в отчет, включващ:
 •    Описание на реалистичните цели на Вашия корпоративен сайт и прогноза на тяхното постигане;
•    Описание на ключовите фактори, влияещи върху реализацията на избраните цели;
•    Описание на основните рискове при реализирането на проекта;
•    Кратка формулировка на ефективната стратегия на Вашата компания в Интернет;
•    Описание на ефективната концепция на сайта;
•    Обзор на интернет ресурсите на основните конкуренти на Вашата компания с подчертаване на техните силни и слаби страни;
•    Препоръки по основните фактори, създаващи предимства на Вашия сайт по отношение на конкурентни сайтове;
•    Обзор на основните информационни ресурси във Вашия отрасъл и описание на возможностите за тяхното използване във Вашия бизнес;
•    Функционално задание, което фиксира всички аспекти на проекта и което лежи в основата на техническото задание.
Новини
В сайта на 'www.ibuy.bg ' можете да намерите и закупите електроника по избор. Стоката е нов внос и на достъпни цени. В ...Още