Български | English
Начало » Услуги » Рекламна компания
За нас
Продукти
Услуги
Уеб дизайн

Промотиране на проекта

Около 98 % от сайтовете в Интернет не са успешни като проекти. Много от тях имат ефективна концепция, удобна структура, привлекателен дизайн, качествено програмиране и грамотни текстове. Основната причина за неуспеха на тези проекти е липсата на комплексна поддръжка.

Вашият сайт ще бъде ефективен ако са изпълнени следните условия:

  • Постоянно обновяване на информацията за Вашата компания, маркетинговите акции, продуктите и др.
  • Допълвате с нови актуални информационни материали, интересни за потенциалните посетители;
  • Информацията за всички промени в сайта се изпраща на заинтересованите лица;
  • Бързо и ясно реагирате на всички запитвания на посетителите на сайта;
  • В Интернет се появяват нови препратки към Вашия сайт;
  • Постоянно се провежда работа с търсещите системи в Интернет с цел контрол на релевантността на Вашия сайт към често задаваните ключови фрази;
  • Вие поддържате обратна връзка с посетителите на сайта;
  • Постоянно анализирате посещаемостта на Вашия сайт и коригирате неговото съдържание и структура

Всичко това изисква от Вас много време и специални знания...

За да увеличите ефективността на Вашия сайт, интернет-компания “Интерфейс” въведе нов комплекс услуги - маркетингово промотиране на сайтове, включващо следните услуги:

Информационна поддръжка
Новини от компанията (създаване и поместване);
Раздаване на press-release;
Събиране и поместване на тематични материали, статии, обзори в сайта.

Поддръжка на бизнес-процеси
Проследяване на поръчките от сайта и уведомяване на собствениците на сайта за тях;
Отговори на въпроси, задавани от посетителите на сайта;
Контролиране на работата на мениджърите по сайта от възложителя.

Постоянна популяризация
Работа с търсенето, поддръжка на релевантността на сайта към най-често задаваните въпроси;
Постоянно анонсиране на проекта - работа с тематични портали, каталози и др.
Обмяна на препратки с партньори, поместване на информационни материали на сайтове на партньори.

Маркетингови проучвания
Запитвания на посетители на сайта и анализ на резултатите;
Анкетиране на дилъри, клиенти, партньори на възложителя;
Конвенционалност на сайта;
Удовлетвореност от асортимента;
Отношение към компанията и т.н.

Анализ на посещаемостта на сайта
Броячи на посещенията;

Отчети и препоръки.

Новини
В сайта на 'www.ibuy.bg ' можете да намерите и закупите електроника по избор. Стоката е нов внос и на достъпни цени. В ...Още